Omställning Mariestad

Kraftsamlingsrutin

Individer som kraftsamlar för klimatet och Agenda 2030

Resultatet av rutinen är den officiella förteckningen Kraftsamlare.

Inledning: Individer som kraftsamlar

Omställning Mariestad är en av aktörerna i Mariestad Ställer Om, som är en del av Kraftsamlingsnätverket i MT-området, som i sin tur har en officiell förteckning över kraftsamlande aktörer. Individer som inte hör till någon av de andra aktörerna, kan kraftsamla via Omställning Mariestad.

Rutin för officiella kraftsamlare

Alla kan gå med i Omställning Mariestad utan att bli registrerade. Vi har dock en officiell förteckning över individer som vill visa att de kraftsamlar för klimatet och Agenda 2030. Därför har vi en rutin för kraftsamlingens registreringsförfarande:

 


Denna webbsida är sammanställd av sekreterare Hjalmar Thulin 0709 62 10 90. Information om rutinens eventuella ändringar distribueras till alla kraftsamlare via dold distributionslista. Rutinen lanserades 2021-09-22.