Lokalt kraftsamlingskoncept Kommunområden Ställer Om

Introduktion  Motivering  Metoder  Webbportal  MTG & BVK

MTG & BVK

Denna sida beskriver etapp 2 (Mariestad tillämpar redan konceptet).

 


 

Planen är att fortsätta med fyra kommunområden i andra etappen — två nya från vardera MTG respektive BVK.

Kommunområdena i MTG är Mariestad, Töreboda och Gullspång.

BVK betyder Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle, som omfattar delar av kommunområdena Mariestad, Götene och Lidköping (se https://vanerkulle.org).

Webbportalerna för de fyra nya kommunområdena är påbörjade:

Gullspång facebook.com/GullspangStallerOm

Götene facebook.com/GoteneStallerOm

Lidköping facebook.com/LidkopingStallerOm

Töreboda facebook.com/TorebodaStallerOm