Lokalt kraftsamlingskoncept Kommunområden Ställer Om

Introduktion  Motivering  Metoder  Webbportal  MTG & BVK

Motivering

Denna sida förtydligar vad vår kraftsamling avser samt varför och hur vi kraftsamlar.

 


 

Vad avser vår kraftsamling?

Att främja ökat omställningstempo.

Varför behövs ökningen?

För kommande generationers skull måste det globala samhället bli klimatsmart så snabbt som möjligt!

Tvekar du? Lyssna på Greta Thunbergs sommarprat i P1!

Hur kraftsamlar vi lokalt?

Aktörer som strävar framåt var för sig (med varsitt snävt synsätt) är inte tillräckligt. Omställningens propaganda behöver nå ut snabbare till fler. Därför gör vi omställningen synligare för allmänheten. Vi ökar synligheten genom att ha gemensamma aktiviteter.