Lokalt kraftsamlingskoncept Kommunområden Ställer Om

Introduktion  Motivering  Metoder  Webbportal  MTG & BVK

Introduktion

Konceptet heter Kommunområden Ställer Om, eller kort sagt KoSO.

Detta är ett generellt koncept för lokal kraftsamling i Västra Götalands kommunområden. Varje tillämpning av konceptet innebär ett lokalt övergripande nätverk för aktörer (företag och organisationer) som vill kraftsamla för omställning till klimatsmart samhälle.

Konceptets grundtanke är att de lokala nätverkens alla medlemmar (aktörerna) ska skriva på hos det regionala nätverket Klimat 2030, med officiellt åtagande. Vi vill även hjälpa Klimat 2030 ideellt genom att sprida dess informationsmaterial såsom broschyrer.

Syftet är att skapa extra mycket uppmärksamhet kring omställning, och att underlätta för aktörerna att planera exempelvis gemensamma utställningar och konferenser på lokal nivå. Dessutom underlättas samordning med andra lokala nätverk, och gemensamma frågor kan framföras samordnat till det regionala nätverket.

Varje tillämpning har ett ideellt team, med exempelvis språkrör och sekreterare. Dessutom har tillämpningarna varsin Facebook-sida, som en slags webbportal.

 

Konceptet är ett initiativ av Omställning Mariestad. Första tillämpningen är Mariestad Ställer Om, eller kort sagt MiSO: facebook.com/MariestadStallerOm

Facebook-sidans översta/fastnålade inlägg beskriver hur en aktör blir medlem i det lokala nätverket. I samma inlägg finns kontaktinformation.

Planen är att fortsätta med MTG & BVK. Inget hindrar att ännu fler kommunområden i Västra Götaland börjar tillämpa konceptet redan nu.

 

Bilagor:

 

Som undertecknare hos Klimat 2030 får vi använda de speciella loggorna som börjar med "Vi är en del av". Vid behov får vi själva bekosta exempelvis västar, beachflagga och rollup — som tas med vid utställningar och besök på torg eller liknande.

Vi kan beställa vykort (ett slags flygblad i vykortsformat) och broschyrer från Klimat 2030, för att sprida till andra aktörer — med målmedveten spridning för att inte slösa på materialet (läs mer på sidan Metoder, under Trycksaker).

Teamets sekreterare skapar gemensamma evenemang i Facebook (torgbesök, utställningar och konferenser etcetera) samt gör delningar från Klimat 2030. Medlemmarna har webbredaktörer för sina delningar och/eller inlägg (läs mer på sidan Metoder, under Digitalt).

Med tiden / vid behov kan teamen (de som vill) träffas för att utbyta erfarenheter (typ användarförening). Exempel på tänkbara diskussionspunkter: